05.Máj 2016 Lesana, Lesia ; Silván

Novinky :

20.01.2014 Program pracuje s diagnózami v tvare H52.XX - teda šesťmiestne.

09.08.2008 K dispozícii je aj plná verzia programu.

08.07.2008 Program pripravený na prechod na EURO - umožňuje tlač faktúr s duálnym zobrazovaním.

Program OptikaW je programom pre Očné optiky. Je použiteľný v 32 bit. systéme Windows. (Win9x, WinMe, Win 2000, Win XP). Je nasledovníkom programu Optika pre DOS, ktorý slúži viacerým optikom už od roku 1998. Program umožňuje spracovanie poukazov na optické pomôcky a export dávok 738 pre zdravotné poisťovne s vytlačením sumárov dávok, faktúr, sprievodných protokolov a samotných faktúr.

Je distribuovaný v dvoch verziách:

1. Typovací program. Slúži na mesačné spracovanie optických poukazov. T.j. Na konci mesiaca natypujete optické poukazy a vyexportujete dávky pre zdravotné poisťovne s vytlačením potrebných tlačív a faktúr.

2. Agenda očnej optiky.Slúži na dennodennú prácu a evidenciu údajov o klientoch, všetky údaje na poukaze, informácie o dodávateľoch optických pomôcok, cenách.